bijar
سایت در تاریخ پنج شنبه, 23 آبان 1398به روز رسانی شد

ریشه ضرب المثل آواز خر در چمن

ریشه ضرب المثل آواز خر در چمن

کاربرد ضرب المثل:

ضرب المثل آواز خر در چمن این ضرب المثل در مواردی بکار می‌رود که شخص فکر می‌کند تواناتر از دیگران است.

ریشه ضرب المثل دزد باش و مرد باش

ریشه ضرب المثل دزد باش و مرد باش

ضرب المثل دزد باش و مرد باش کنایه از اشخاصی است که اگر کار اشتباهی انجام می‌دهند اما اصول انسانیت و جوانمردی را زیر پا نمی‌گذارند.