bijar
سایت در تاریخ یکشنبه, 03 شهریور 1398به روز رسانی شد
خبرها

شهری که از شهر بودن فقط یک تابلو را یدک می کشد

شهری که از شهر بودن فقط یک تابلو را یدک می کشد

شهر توپ آغاج در پوست اندازي روستا به شهر شدن ،از خدمات دولتي چيزي بغير از يك تابلو شهرداري كه با خط بزرگ خوش آمد گويي مردم را به شهر شهيد پرور توپ آغاج اعلام مي كند چيزي عايدش نشده است.

طایفه مندمی در شهرستان بیجار، بیجار گروس

طایفه مندمی در شهرستان بیجار، بیجار گروس

این طایفه مرکب است از محمد مرادی و ناری مرادی ، که محمد مرادی ها بیشتر به زارعت و فلاحت مشغول بوده و در دهستان نجف آباد کنونی، روستای شیرکش علیا و سفلی و اطراف آن ساکن بوده اند. اما تاری مرادی ها نیز در کردستان به صورت ایلاتی زندگی می کردند